סוף שנה כבר כאן!

זה הזמן להספיק ולנצל את תקרת ההפקדה
לעצמאים לשנת 2022

יתרונות במוצרי חיסכון והשקעה

חיסכון לגיל פרישה

קבלת קצבה חודשית בגיל פרישה.

חיסכון לקרן פנסיה

עשוי להעניק הטבות מס.

כיסוי ביטוחי במצבים שונים בחיים

אובדן כושר עבודה, פטירה (קצבת שאירים) ובנוסף, קצבת זקנה בגיל פטירה

אפשרות לכיסוי ביטוחי (נכות ושארים) מוגדל לעמית עצמאי

באמצעות חלוקה של ההפקדה החודשית בשיעור שלא יפחת מ-10% (בכפוף להצגת מסמכים מתאימים לקרן)

מגוון מסלולי השקעה ברמות חשיפה שונות

ניתן לפצל את ההפקדות בין מסלולי השקעה שונים וכן, לעבור בין המסלולים ללא מגבלה ומבלי שיהווה ארוע מס.

נזילות

הכספים ניתנים למשיכה הונית לאחר 6 שנים ממועד ההפקדה הראשונה לקרן לכל מטרה או בתום 3 שנים ממועד ההפקדה הראשונה בעת ההגעה לגיל פרישה או למטרת השתלמות מוכרת בהתאם לתקנון הקרן והוראות הדין

מגוון מסלולי השקעה ברמות חשיפה שונות

ניתן לפצל את ההפקדות בין מסלולי השקעה שונים וכן, לעבור בין המסלולים ללא מגבלה ומבלי שיהווה ארוע מס.

הטבת מס

פטור ממס על רווחים בעת המשיכה כדין על הכספים שהופקדו עד תקרת ההפקדה המוטבת.

הכנסה חודשית / פדיון לשיעורין

במידה והקרן נזילה, העמית יכול לבקש להגדיר סכום שישולם לו כהכנסה חודשית מתוך היתרה הצבורה שלו בקרן.
יתרת הכספים בקרן תמשיך להתנהל במסלול ההשקעה בו מנוהלים הכספים, אותו ניתן לשנות לבקשת העמית.

זמין ונזיל

ניתן למשוך בצורה הונית את הכסף שחסכתם בכל עת בתשלום מס על הרווחים בלבד.

חיסכון פנסיוני

ניתן למשוך בצורה הונית את הכסף שחסכתם בכל עת בתשלום מס על הרווחים בלבד.

הטבת מס

פטור ממס על רווחים במידה והמשיכה תתבצע כקצבה החל מגיל 60.

אינו תלוי גיל

ניתן לפתוח בכל גיל גם ע"ש קטינים.

מגוון מסלולי השקעה ברמות חשיפה שונות

ניתן לפצל את ההפקדות בין מסלולי השקעה שונים וכן, לעבור בין המסלולים ללא מגבלה ומבלי שיהווה ארוע מס.

בקרן השתלמות זו הטבה אוטומטית – הטבת פטור מס מרווחים, כבר ברגע ההפקדה הסכומים משויכים בקרן לשכבה פטורה ממס כך שברגע שהקרן נזילה למשיכה כדין, לא ישולם מס בגין רווחי התקרה המתוארת לעיל. בקופת גמל וקרן פנסיה חלות הטבות זיכוי וניכוי – את ההטבות האלו ניתן לממש במסגרת הגשת דוחות לרשות המיסים עבור שנת המס בגינה הופקדו.
ובמילים פשוטות, אישור על ביצוע ההפקדות המיועד לצרכי מס מצורף כספח לדוח השנתי של הפניקס שמופק לעמיתים עד לסוף חודש מרץ.
את ספח אישור המס יש להגיש לרשויות המס במסגרת הדוח השנתי לצורך קבלת ההטבות.

הטבת המס מסוג "ניכוי" מוכרת לעצמאיים גם בשם "הוצאה מוכרת" במסגרתה מס הכנסה מקטין את ההכנסה החייבת של העצמאי במס.
זאת אומרת, הקטנת ההכנסה עליה משלמים מס.
שווי הטבת הניכוי תלוי בסך ההפקדה ובשיעור המס השולי של העצמאי.
התוצאה היא שבזכות הפקדה למוצרים הפנסיוניים כמתואר לעיל, לא ישולם מס הכנסה על חלק מההכנסה, ביטוח לאומי ומס בריאות.

הטבת המס מסוג "זיכוי" מוכרת לעצמאים גם בשם "החזר מס" במסגרתה מס הכנסה מקטין את סכום המס לתשלום בשיעור של 35% מסכום ההפקדה.|
מדובר על החזר כספי מהמס המשולם בפועל.
התוצאה היא שבזכות הפקדה למוצרים הפנסיוניים כמתואר לעיל, יתקבל זיכוי בשיעור הטבה של 35% – קבוע ולא תלוי בשיעור המס השולי של העצמאי.

כל מי שהינו עצמאי בעל הכנסה מעסק או משלח יד יכול להפקיד לקרן השתלמות במעמד עצמאי (נדרש להציג אישור עוסק פטור או עוסק מורשה נכון לשנת המס הנוכחית/ אישור ניהול ספרים בתוקף בצרוף אישור ניכוי מס במקור מאתר רשות המיסים).
כמו כן, מי שיש ברשותו קרן השתלמות במעמד עצמאי. במידה ונמשכו כספים מהקרן, יהיה עליו לפתוח קרן השתלמות חדשה.

כמובן! עמיתים עצמאיים רבים בוחרים להפקיד כספים העולים על התקרה המתוארת לעיל ובכך מנצלים יתרונות נוספים הקיימים בקופות הגמל וקרנות ההשתלמות.(למען הסר ספק, הפקדה העולה על התקרה אינה פוגעת בשווי ההטבה! המערכת יודעת לשייך את הסכומים בהתאם והעצמאי יקבל את מלא זכויותיו בהתאם).

כן. למשל, קופת גמל להשקעה. עמית רשאי לפתוח קופה על שמו וגם עבור ילדיו/נכדיו ולהפקיד אליה כספים בגובה תקרת ההפקדה המותרת לאותה שנת המס.
תקרת ההפקדה בקופת גמל להשקעה לשנת המס 2022 הינה: 72,616 ₪ ומתעדכנת מידי שנה בהתאם להוראות הדין.
הסכום שהופקד נזיל למשיכה הונית בכל רגע בתשלום מס על הרווחים בלבד בשיעור של 25% בגין הרווח שיצטבר בקופה ביום המשיכה.
הדובדבן שבקצפת: המדינה מעניקה פטור מלא ממס על הרווחים שנצברו בקופת הגמל להשקעה ומתשלומי מס אחרים למושכים את כספי החיסכון כקצבה חודשית לאחר גיל 60.

לבדיקת פוליסה קיימת או קבלת הצעה מותאמת אישית

אני כאן לכל שאלה,
עידן גולן

אני כאן לכל שאלה, עידן גולן

שלחו לי הודעה, אני כאן :)
1
Scroll to Top