פנסיה מקיפה מסלול לבני 50 ומטה

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול

הנתונים המוצגים הינם באחוזים %

קרן פנסיה המחלקת את השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני, ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי קרן פנסיה
וברמת סיכון גבוהה יחסית לשני המסלולים האחרים המותאמים לגיל החוסך.

פנסיה מקיפה מסלול לבני 50-60

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול.

הנתונים המוצגים הינם באחוזים %

קרן פנסיה המחלקת את השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני, ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי קרן פנסיה
וברמת סיכון גבוהה יחסית לשני המסלולים האחרים המותאמים לגיל החוסך.

פנסיה מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול

הנתונים המוצגים הינם באחוזים %

קרן פנסיה המחלקת את השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני, ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי קרן פנסיה
וברמת סיכון גבוהה יחסית לשני המסלולים האחרים המותאמים לגיל החוסך.

שלחו לי הודעה, אני כאן :)
1
Scroll to Top